Àrea Mercantil

  • Constitució de societats mercantils
  • Adquisicions d empreses, fusions, escissions i absorcions
  • Preparació de convocatòries de les Juntes Generals .
  • Representació a les Juntes d’accionistes.
  • Ampliacions i disminucions de capital
  • Planificació i modificacions estatutàries
  • Concurs de creditors