Àrea Laboral

 • Assessorament i aplicació de la normativa laboral
 • Confecció de nomines i butlletins de cotització
 • Administració i contractació de personal.
 • Representació i defensa davant d’inspecció laboral
 • Representació en actes de conciliació
 • Actuació Judicial davant el Jutjats Socials
 • Gestió d’ expedients Regulació Empleo (E.R.E.)
 • Prevenció de riscos laborals
 • Obtenció de bonificacions i subvencions de Treball i Seguretat Social
 • Pensions de jubilació, invalideses.
 • Capitalitzacions de la prestació d’atur