Àrea Fiscal

De l’empresa

  • Planificació fiscal –informació i aplicació de la normativa fiscal
  • Auditoria Fiscal
  • Preparació i liquidació d impostos
  • Càlculs d impacte fiscal en operacions societàries
  • Assistència a inspeccions
  • Recursos via administrativa –Tribunal econòmic administratiu-
  • Planificació successòria de l’empresa

De la persona

  • Declaracions de l’impost de renda
  • Planificació fiscal de successions