Àrea Econòmica i Consultoria d’Empresa

 • Anàlisis de la situació econòmica de l'empresa
 • Projectes de reorganització administrativa i de gestió
 • Estudis de viabilitat de projectes
 • Sistemes de control pressupostari
 • Projecte d inversió
 • Due Diligence en els processos d'adquisició d'empreses
 • Fusions i escissions i compra venda d'empreses
 • Estudis de costos empresarials
 • Estudis i peritatges econòmics
 • Controls de departaments econòmics de l empresa
 • Gestió i previsió de tresoreria
 • Valoració d'empreses