Àrea Comptable

  • Implantació de sistema comptable
  • Gestió de la comptabilitat
  • Assessorament i seguiment comptable
  • Organització del departament comptable
  • Anàlisi de balanços i comptes anuals
  • Regularització i tancament comptable
  • Informes de situació financera